Stemmingscirkel®


  Ontstemming, instemming, afstemming, toestemming, bestemming


In een proces van bewustwording spelen bovengenoemde aspecten een rol.

Het begint vaak met een soort ontevredenheid. Er is een onbestemd gevoel wat iets in beweging zet.

Vervolgens ga je patronen van jezelf zien en loslaten. Je neemt je verlies ten opzichte van ideaalbeelden. Je stemt je af op hoe het is. Je zegt ‘ja’ tegen je reis. Stagnatie kan optreden, tegenslagen duiken op, je wordt getest door het leven en je komt op je bestemming -van dat moment- aan. Allemaal ingrediënten van een bewustwordingsproces. 


Deze fases kunnen ook door elkaar heen bewegen en verlopen niet lineair. Het is een levendig en inspirerend proces waarbij je nooit een eindstation bereikt en ontdekt dat je op elk moment in dit proces een volledig mens kunt zijn.


De stemmingscirkel kan een behulpzaam instrument zijn bij het gaan herkennen van de verschillende fases. Hierdoor kun je mogelijkerwijs doeltreffender en adequater ingrijpen in je proces.


                                


Terug naar Coaching